$133.00 USD

3 monthly payments

Your payment information will be stored on a secure server for future purchases

Bạn muốn bù đắp một phần khí thải carbon của mình khi tham dự chương trình này không?

Chúng tôi hỗ trợ một dự án trồng rừng ở sa mạc Bowie, Arizona.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về dự án tại đây https://www.skyharvest.org/.

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

KINH YOGA Chương 4 - Gói Người Học

Học những giáo lý có niên đại hàng nghìn năm vào những giai đoạn cuối của hành trình đạt đến trạng thái Kaivalya, hay Sự Thuần Khiết Hoàn Toàn.

  • Tham dự trực tuyến tất cả các lớp học qua Zoom.
  • 10 lớp học Kinh Yoga với thầy Geshe Michael Roach
  • 10 lớp học thiền định và yoga với giảng viên YSI
  • 9 lớp học tiếng Phạn với thầy Michael Johnson
  • 9 buổi học chuyên sâu với thầy Earle Birney